Author Details

Kholil, Syukur

  • Vol 18 (2002) - Articles
    Pola Penontonan Televisyen dan Pengaruhnya terhadap Pengamalan Sholat dan Aktiviti Membaca Al-Qur’an Kanak-kanak Nelayan: Tinjauan di Kecamatan Medan Labuhan, Indonesia
    Abstract  PDF