Author Details

Yee, Lau Seng

  • Vol 8 (1992) - Articles
    Profesionalisme dalam Perkhidmatan Akaun Agensi-Agensi Periklanan di Malaysia: Satu Kajian Awal Dengan Menggunakan Indeks Profesional McLeod & Hawley
    Abstract  PDF