Literasi Media dalam Kalangan Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Terhadap Isu Alam Sekitar

Shahrul Nazmi Sannusi

Abstract


Berita tentang isu berkaitan alam sekitar sentiasa mendapat tempat dalam kalangan media massa di negara ini. Tahun 2019 menyaksikan beberapa isu alam sekitar berlaku termasuklah pencemaran toksik di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, kebakaran hutan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan, pencemaran minyak di lembangan Sungai Semenyih telah mencuri perhatian ramai pihak di negara ini. Salah satu golongan yang terkesan terhadap isu ini adalah pelajar di institusi pengajian tinggi. Perkembangan media baharu telah menawarkan satu platform baharu kepada golongan ini untuk membaca, mempercayai dan seterusnya menyebarkan sesuatu berita yang diterima itu kepada pihak lain. Justeru, kajian ini bertujuan melihat sejauhmanakah tahap kesedaran dan literasi media dalam kalangan pelajar ini terhadap berita isu alam sekitar yang dibaca. Kaedah kualitatif digunakan dengan melibatkan 15 orang pelajar yang dipilih melalui persampelan bertujuan mengikut dua aliran utama iaitu sains dan sastera. Hasil kajian menunjukkan sebahagian besar informan khususnya aliran sastera sedar dan aktif terhadap isu alam sekitar yang mereka baca. Ini termasuk tindakan mereka untuk membaca, memahami dan berkongsi berita tersebut kepada rakan yang lain. Manakala pelajar aliran sains pula mempunyai minat dan pengetahuan yang tinggi terhadap isu alam sekitar yang berlaku, tetapi bersifat pasif dan enggan memberikan respon kepada rakan lain. Semua informan mempunyai minat yang tinggi untuk membaca pelbagai informasi berkaitan alam sekitar yang diperolehi melalui media sosial. Hasil kajian ini membuktikan bahawa pelajar di institusi pengajian tinggi negara ini mempunyai tahap pengetahuan dan literasi media yang tinggi terhadap berita alam sekitar yang mereka baca.

 

Kata kunci: Literasi media, alam sekitar, pelajar, institusi pengajian tinggi, media baharu.


Full Text:

PDF

References


Aufderheide, P. (1993). Media literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. Washington, DC: Aspen Institute.

Bagdikian, B. (1997). The media monopoly. Boston: Beacon Press.

Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, learning and contemporary culture. Cambridge, UK: Polity Press/Blackwell.

Burniske, R. W. (2008). Literacy in the digital age (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Dutch Council For Culture. (2005). Mediawijsheid, de Ontwikkeling van Nieuw Burgerschap. Retrieved on March 23, 2015, from http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2006/09/13/bijlage-c-advies-raad-van-cultuur-mediawijsheid-de-ontwikkeling-van-nieuw-burgerschap.html

Hobbs, R. (1998). The seven great debates in the media literacy movement. Journal of Communication, 48(1), 16-31.

Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. American Behavioral Scientist, 57(11), 1611-1622.

Muttaqin. (2016). The emergence of materialism and Islamic view upon it. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 1(2), 149-166.

Mus Chairil Samani, Jamilah Maliki, & Norazimah Abd Rashid (2011). Literasi media: Melahirkan pengguna media berpengetahuan. Jurnal Pengajian Media Malaysia, 13(2), 41–64.

Normah Mustaffa, Ali Salman, Wan Amizah Wan Mahmud, Badrul Redzuan Abu Hassan, Shahrul Nazmi Sannusi, Muhammad Adnan Pitchan, & Wan Nur Syazmira Wan Suhaimi (2018). Social media and the expression of opinion: Implication on the spiral of silence. The Social Sciences, 13(5), 1037-1041.

Potter, W. J. (1998). Media literacy (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Shahrul Nazmi Sannusi, & Husna Ibrahim (2018). Peranan perekonomian media dalam survival penerbitan akhbar berbahasa Melayu di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(4), 42-57.

Shahrul Nazmi Sannusi, Fauziah Ibrahim, Azianura Hani Shaari, & Nasrudin Subhi. (2019). Penggunaan media sosial dalam kalangan remaja B40 di sekitar Lembah Klang. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(4), 101-118.

Shamsuddin Shuhor. (2003). Akta kualiti alam sekeliling 1974: Peranan dan keberkesanan peraturan, perintah dan kaedah-kaedah dibawahnya. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat, 7, 37-50.

Sholihuddin, M. (2016). Pengaruh kompetensi individu (Individual competence) terhadap literasi media internet di kalangan santri. Jurnal Unair, 36, 593 – 610.

Valkenburg, P. M. (2004). Children’s responses to the screen: A media psychological approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528