Analisis Pola Penyertaan Digital ICT dan Transformasi Keusahawanan

Faradillah Iqmar Omar, Samsudin A. Rahim, Husna Ahmad Dimyati

Abstract


Internet adalah medium yang berpotensi dalam perkongsian maklumat yang pantas dan membawa perubahan baharu dalam kehidupan masyarakat. Kewujudan Internet kini telah mendorong kepada penyertaan digital dalam pelbagai aspek termasuk keusahawanan. Kajian ini dijalankan untuk meninjau bagaimana pola penyertaan digital melalui pelbagai aplikasi dalam talian serta bentuk transformasi perniagaan yang berlaku dalam kalangan usahawan. Antara objektif kajian ini adalah untuk melihat pola penyertaan digital dan bentuk transformasi keusahawanan. Pendekatan kuantitatif telah digunakan dan data kajian dikumpul melalui tinjauan dengan soal selidik terhadap 402 responden usahawan wanita berumur 18 hingga 50 tahun yang menjalankan perniagaan secara dalam talian. Dua kaedah tinjauan yang telah dijalankan iaitu secara bersemuka (di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan Bangi) dan secara dalam talian (e-mel dan Facebook). Hasil kajian menunjukkan majoriti usahawan wanita memperoleh manfaat dengan menjadikan internet sebagai sumber mendapatkan maklumat berkaitan produk terkini di pasaran. Selain itu, majoriti responden juga mengiklankan produk mereka di Internet sebagai salah satu cara komunikasi yang berterusan dengan pelanggan. Dari aspek transformasi pula, majoriti responden mendapati tahap perhubungan dengan pelanggan mereka adalah semakin maju. Ini menggambarkan bahawa perubahan positif berlaku dalam perniagaan mereka. Justeru, daripada dapatan kajian dilihat bahawa penyertaan digital ini adalah penting bagi usahawan dalam memajukan lagi perniagaan mereka.

 

Kata kunci: Pola, penyertaan digital, transformasi, usahawan wanita, dalam talian.


Full Text:

PDF

References


Ahmad Firdause Md Fadzil & Mohd Rafi Yaacob. (2017). Psikologi usahawan: Peranan motivasi kepada penciptaan perniagaan baharu E-Dagang. Journal of Business And Social Development, 5(1), 49-59.

Alauddin Sidal. (2014). Taksonomi keupayaan usahawan wanita Melayu. Journal of Human Capital Development, 7(2), 63-78.

Andre Hasudungan Lubis, Syed Zulkarnain Syed Idrus & Asiah Sarji. (2018). ICT usage amongst lecturers and its impact towards learning process quality. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34 (1), 284-299.

Anandia Nurrohmah & Farah Alfanur. (2016). Adopsi e-commerce pada usaha mikro dan kecil di Bandung (Studi kasus subsektor fesyen). E-Proceeding of Management, 3(2), 1120-1127.

Azlizan Talib, Mohd Nazaruddin Yusof, Zainal Md Zan & Kamarudin Ngah. (2017). e-Bisnes, Pemangkin Penyertaan Kaum Wanita dalam Keusahawanan Luar Bandar. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 9(1), 54-66.

Babbie, E., Halley F. S., Wagner, W. E., & Zaino, J. (2013). Adventures in Social Research, Data Analysis Using IBM SPSS Statistics. Los Angeles: Sage Publication.

Berita Harian. (2017, Disember 17). Usahawan wanita kuasai perniagaan. Diperoleh pada 28 Januari 2018, daripada https://www.bharian.com.my/wanita/lain-lain/2017/12/364356/usahawan-wanita-kuasai-perniagaan

Colliander, J. M. D. (2011). Following the fashionable friend: The power of social media. Journal of Advertising Research, 51(1), 313-320.

Daszko, M., & Sheinberg, S. (2005, April). Survival is optional: only leaders with new knowledge can lead the transformation. Theory of Transformation Final to Short Article).

Erdogmus, I. E., & Cicek, M. (2012). The impact of social media marketing on brand loyalty. Proceedia Social and Behavioral Sciences, 58, 1353-1360.

Fauzi Hussin, Jamal Ali, & Mohd Saifoul Zamzuri Noor. (2014). Kaedah penyelidikan dan analisis data SPSS. Sintok: Penerbit Univerisiti Utara Malaysia.

Gusniar Nurdin, Geraldine K. L. Chan, Sivapalan Selvadurai & Suraiya Ishak. (2014). Hubungan sosial dan perniagaan kecil-kecilan di Malaysia – Tingkah laku inovatif usahawan wanita atas talian. Malaysia Journal of Society and Space, 10(6), 206 – 218.

Goh Say Leng, Suddin Lada, Mohd Zulkifli Muhammad, Ag. Asri Ag. Ibrahim, & Tamrin Amboala. (2011). An exploration of social networking sites (SNS) adoption in Malaysia using Technology Acceptance Model (TAM), Theory Planned Behavior (TPB) and intrinsic motivation. Journal of Internet Banking and Commerce, 16(2).

Hambali, M. N. (2011). Faktor bantuan kerajaan yang meningkatkan kejayaan usahawan industri kecil dan sederhana Bumiputera di Sabak Bernam, Selangor. Selangor: Universiti Teknologi Malaysia.

Hazura Mohamed, Hairulliza Mohamad Judi, Siti Fadzilah M. Noor, & Zawiyah M. Yusof. (2012). Jurang digital dan pendidikan di luar bandar: Tahap literasi teknologi maklumat dan komunikasi pelajar. Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia Asia-Pasifik, 1(2), 1-13.

Livingstone, S., & Helsper, E. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. New Media & Society, 9(4), 671-696.

Maier, S., & Nair-Reichert, U.. (2007). Empowering women through ICT-based business initiatives: An overview of best practices in e-commerce/e-retailing projects. Information Technologies & International Development, 4(2), 43.

Mohd Azul Mohamad Salleh, Ali Salman, Mohd Nor Shahizan Ali, & Hasrul Hashim. (2016). The importance of usability features in enhancing online communication satisfaction. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32(1), 1-15.

Mohd Hafizie Suhaimi, & Norshuhada Shiratuddin. (2013). Penggunaan media sosial: Elemen Kebolehlihatan usahawan industri kecil sederhana (IKS). Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII, 3, 1511 – 1520.

Mohd Hisyam Hatimtai, & Hanum Hassan. (2018). The relationship between the characteristics of innovation towards the effectiveness of ICT in Malaysia productivity corporation. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(1), 253-269.

Morgan, A., Colebourne, D., & Thomas, B. (2006). The development of ICT advisors for SME businesses: An innovative approach. Technovation, 26(8), 980-987.

Muhammad Asri Abd Ghani & Zaimah Darawi. (2012). Transformasi dan prestasi perniagaan usahawan Melayu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Johor Bahru. Prosiding Persidangan Kebangsaaan Ekonomi Malaysia ke VII.

Muhammad Fazil. (2018). Characteristic of information and communication technology (ICT) innovation. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(3),379-391.

National Telecommunication and Information Administration. (2011). Digital nation expanding internet usage [Research Preview].

Nor Aini Idris. (2003). Daya saing usahawan wanita Melayu menghadapi cabaran globalisasi. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran "Cabaran Pembangunan Dilema Persekitaran, 12 - 13 September 2003, UKM, Bangi.

Nor Syahilia Aris, & Faizatul Hafilah Abd Halim. (2017). Persepsi pengguna terhadap pembelian secara atas talian. Journal of Technical and Vocational Education, 1(2), 64-75.

Nurdin, G., Chan, G. K. L., Selvadurai, S., & Suraiya Ishak. (2014). Hubungan sosial dan perniagaan kecil-kecilan di Malaysia – Tingkah laku inovatif usahawan wanita atas talian. GEOFRAFIA Online Malaysian Journal of Socity and Space, 10(6), 206-218.

OECD. (2018). Empowering women in the digital age: Where do we stand?. Diperoleh dari https://www.oecd.org/social/empowering-women-in-the-digital-age-brochure.pdf

Peter, E. D., Zahir, I., Heng L., Cheng , W. L. E., & Tse, Y. C. R. (2001). An empirical analysis of the barriers to implementing e-commerce in small-medium sized construction contractors in the state of Victoria, Australia. Paper presented at Contruction Innovation 2001.

OECD. (2001). Understanding the Digital Divide. Paris: OECD Publications.

Reed, N. U. (2011). Follow the leader. Response, 19(11), 33-35.

Rohayu Roddin, Noor Sharipah Sultan Sidi, Yusmarwati Yusof, Maziana Mohamed, & Abdul Rasid Abdul Razzaq. (2011). Poverty alleviation among single mother in Malaysia: Building entrepreneurship capacity. International Journal of Business and Social Science, 2(17), 92-99.

Rothschild, P. C. (2011). Social media use in sports and entertainment venues. International Journal of Event and Festival Management, 2, 139-150.

Rouse, W. B., & Baba, M. L. (2006). Enterprise transformation. Communications of the ACM, 49(7), 67-72.

Ruslan Romli, Norazuwa Mat, & Franky Naul. (2013). Faktor kebergunaan dan kemudahgunaan terhadap niat penggunaan e-dagang di kalangan industri kecil dan sederhana di Sabah. Conference on Business Management Research 2013, December 11, 2013, EDC, Universiti Utara Malaysia, Sintok.

Sin, S. S., Khalil, M. D., & Al-Agaga, A. (2012). Factors affecting Malaysian young consumers’ online purchase intention in social media websites. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 326-333.

Stonehocker, A. (2010). Why and how to market your business through sosial media. The Enterprise, 15-21.

Suriatie Mohd Yunus, & Nor Aishah Buang. (2017). Pendekatan penggunaan medium e-pemasaran dalam kalangan usahawan wanita. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(1), 47–57.

UNCTAD. (2014). Empowering women entrepreneurs through information and communications technologies: A practical guide. Diperoleh dari https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=875

Utusan Online. (2006). ICT dalam RMK-9 memperluas rangkaian digital negara. Diperoleh dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/inffacebook o.asp?y=2006&dt=0405&pub=Utusan_Malaysia&sec=Megabait&pg=me_01.htm

Utusan Online. (2016). 1.18 juta usahawan wanita berdaftar dengan SSM di seluruh negara. Diperoleh dari http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/1-18-juta-usahawan-wanita-berdaftar-dengan-ssm-1.201786

Van Dijk, J. A. G. M. (2009). One Europe, digitally divided. The Handbook of Internet Politics, 288–304.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528