Analisis Kualitatif Terhadap Faktor Kegagalan Komunikasi Pembujukan dalam Konteks Pengucapan Awam (Qualitative Analysis of Factors that contribute to the Failure of Persuasive Communication in the Context of Public Speech)

Azlina Kamaruddin

Abstract


Kajian ini memberi tumpuan kepada faktor-faktor penyebab kegagalan komunikasi pembujukan dalam konteks pengucapan awam. Pengucapan awam adalah termasuk penyusunan teks dalam ucapan dan penyampaian ucapan secara rasional, tersusun dan menarik. Ini memerlukan penceramah untuk mengembangkan kemahiran intelek, profesional, dan emosi dalam pengucapan awam. Kegagalan penguasaan kemahiran komunikasi adalah faktor tercetusnya halangan semasa proses pengucapan awam menjadi isu utama kajian ini. Kajian yang berbentuk kualitatif ini meninjau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses penyampaian mesej komunikasi pembujukan. Komunikasi pembujukan yang efektif penting untuk membantu anggota masyarakat kearah perubahan sikap yang optimis. Hasil kajian mendapati faktor-faktor yang menghalang keberkesanan penyampaian mesej dalam pengucapan awam termasuklah; keyakinan diri yang rendah, kelunturan kesejahteraan emosi, perbendaharan kata dan penggunaan laras bahasa yang terbatas, perbezaan budaya dan beberapa faktor lain.  

Kata kunci: komunikasi pembujukan, pengucapan awam, halangan komunikasi, strategi komunikasi, mesej


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528