Kempen Kesedaran Kesihatan Awam: Satu Tinjauan Literatur Dari Sudut Penggunaan Media dan Komunikasi di Malaysia

Mohamad Hafifi Jamri, Nurzali Ismail, Jamilah Ahmad, Darshan Singh

Abstract


Media dan komunikasi boleh digunakan sebagai satu medium yang berkesan dalam penyebaran maklumat tentang isu kesihatan awam. Kajian tentang konteks dan penggunaan media dan komunikasi sebagai satu intervensi pencegahan mengenai kempen kesedaran kesihatan awam dirujuk masih terhad. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau penggunaan media dan komunikasi dalam kempen kesedaran kesihatan awam di Malaysia. Satu tinjauan literatur telah dijalankan menggunakan pangkalan data seperti ScienceDirect, Scopus dan Google Scholar. Kata kunci seperti “media and communication”, “public health” dan “illicit drug use” telah digunakan untuk mencari jurnal yang diterbitkan dari tahun 2010 hingga 2015. Sejumlah 80 jurnal ditemui, hanya 28 jurnal dipilih berdasarkan kepada kesesuaian skop kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa media dan komunikasi dapat digunakan sebagai satu intervensi berkesan dalam; (1) menyampaikan maklumat kepada masyarakat tentang isu-isu kesihatan awam; (2) memupuk dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pelbagai kesan masalah kesihatan awam; dan juga (3) mendidik sekaligus mengubah minda, persepsi, sikap serta tingkah laku masyarakat terhadap isu-isu kesihatan awam. Media dan komunikasi boleh digunakan sebagai satu intervensi untuk membentuk kesedaran tentang isu kesihatan awam. Dalam usaha mengurangkan masalah kesihatan awam terutamanya tentang bahaya penyalahgunaan dadah serta kesan-kesan sampingannya, penggunaan saluran media dan komunikasi yang sesuai dilihat dapat membantu meningkatkan kesedaran masyarakat.

Kata Kunci: media, komunikasi, kempen, dadah, kesihatan awam.


Full Text:

PDF

References


Abdullah, M. Y. H. (2002). Merancang Kempen Komunikasi Berasaskan Penilaian Formatif. Jurnal Komunikasi, 17, 43 - 56.

Abdullah, S. N. (2016, 3 Mei). Perangi dadah habis-habisan, Kosmo (Online). Diperolehi dari http://public.adk.gov.my/edrugsnews/upload/perangi%20dadah%20habis%20habisan.pdf

Adnan, A. S. (2016, 01 Mei ). 20 peratus rakyat Malaysia obes, Berita Harian (Online). Diperolehi dari http://www.bharian.com.my/node/149268

Agensi Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. (2015). MAKLUMAT DADAH 2015. Diperolehi dari http://www.adk.gov.my/html/pdf/buku%20maklumat%20dadah/BUKU%20MAKLUMAT%20DADAH%202015.pdf.

Ahmad, N., Ibrahim, F., Mustaffa, N., & Kee, C. P. (2011). Pencarian Maklumat Pendermaan Organ Dan Tisu Dalam Pengikrar Penderma Organ: Satu Tinjauan Awal Jurnal Komunikasi, 27(1), 102 - 117.

Ahmad, Z. A., Baharudin, D. F., Hussin, A. H. M., Zakaria, Z., & Mustafa, M. Z. (2012, 3 - 6 Mei). Preliminary Findings on the Use of Anti-Drug Campaigns and Communication Strategies to Increase Awareness about the Dangers of Drug Abuse in Malaysia. Kertas kerja yang dibentangkan di The Asian Conference on the Social Sciences 2012, Osaka, Japan.

Akhtari-Zavare, M., Juni, M. H., Manaf, R. A., Ismail, I. Z., & Said, S. M. (2011). Knowledge on Breast Cancer and Practice of Breast Self Examination Among Selected Female University Students in Malaysia Medical and Health Science Journal, 7, 49 - 56.

Al-Dubai, S. A. R., Ganasegeran, K., Alwan, M. R., Alshagga, M. A., & Saif-Ali, R. (2013). Factors Affecting Dengue Fever Knowledge, Attitudes and Practices Among Selected Urban, Semi-Urban and Rural Communities in Malaysia The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 44(1), 37 - 49.

Atkin, C. (2009). Promising Strategies for Media Health Campaigns, William D. Crano & Michael Burgoon (Eds.), Mass Media and Drug Prevention: Classic and Contemporary Theories and Research

Aung, M. M. T., Hassan, A. B., Kadarman, N. B., Hussin, T. M. A. B. R., Barman, A., Ismail, S. B., & Hashim, S. E. B. (2016). Knowledge, Attitude, Practices Related To Dengue Fever Among Rural Population in Terengganu, Malaysia Malaysian Journal of Public Health Medicine 2012, 16(2), 15 - 23.

Bakar, I. A. A. (2015). The Effectiveness of ‘Tak Nak’ Anti-smoking Campaign towards Young Adults (A Case Study in Bandar Sunway institution). The Macrotheme Review, 4(8), 10 - 20.

Bakar, R. A., Ah, S. H. B. A. B., & Zakaria, A. H. (2013). Kajian Rintis Pandangan Kanak-kanak Mengenai Strategi Pemasaran Kempen Anti-Merokok di Pantai Dalam Kuala Lumpur. Jurnal Sains Kesihatan, 11(1), 41-47.

Bekalu, M. A., Eggermont, S., Ramanadhan, S., & Viswanath, K. (2014). Effect of Media Use on HIV-Related Stigma in Sub-Saharan Africa: A Cross-Sectional Study. PLOS ONE, 9(6), 1 - 9.

Boles, M., Adams, A., Gredler, A., & Manhas, S. (2014). Ability of a mass media campaign to influence knowledge, attitudes, and behaviors about sugary drinks and obesity. Preventive Medicine, 67, S40 - S45.

Chong, T. (2009, 16 Mei). Kes pertama H1N1, Utusan (Online) Diperolehi dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0516&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_01.htm

Diabetes Community Portal. (2006). What is Diabetes? . Diperolehi 06 Oktober, 2016, dari http://www.diabetes.org.my/article.php?aid=5

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2013). Perspectives on Drugs: Mass media campaigns for the prevention of drug use in young people. http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_212357_EN_EMCDDA_POD_2013_Mass%20media%20campaigns.pdf

Ghani, W. M. N., Doss, J. G., Jamaluddin, M., Kamaruzaman, D., & Zain, R. B. (2013). Oral Cancer Awareness and its Determinants among a Selected Malaysian Population. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14, 1957 - 1963.

H1N1 Di Malaysia Masih Terkawal. (2015, 14 April ). mStar (Online) Diperolehi dari http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2015/04/14/h1n1-di-malaysia-masih-terkawal/

Happer, C., & Philo, G. (2013). The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Chang. Journal of Social and Political Psychology, 1(1), 321 - 336.

Hassali MA, Saleem F, Shafie AA, Aljadhey H, Chua GN, Masood I, & Haq N. (2012). Perception Towards Health Promotion Activities: Findings From A Community Survey In The State of Penang, Malaysia. Malaysian Journal of Public Health Medicine 2012, 12(2), 6 - 14.

Hassan, H., Yusof, N., & Hashim, R. A. (2014). Faktor Rintangan Ke Atas Kempen Tak Nak Merokok. Jurnal Komunikasi, 30(1), 75 - 95.

Hong, Y. H., Soh, C. H., Khan, N., Abdullah, M. M. B., & Teh, B. H. (2013). Effectiveness of Anti-Smoking Advertising: The Roles of Message and Media. International Journal of Business and Management, 8 (19), 55 - 62.

Huddart, J. (2000). Sharing The Challenge of AIDS Prevention. In D. B. Rao (Ed.), HIV/AIDS and NGOs. New Delhi: DISCOVERY PUBLISHING HOUSE.

Ibrahim, Z. (2013, 10 Jun). Batuk, Bersin Boleh Sebarkan Jangkitan Dari Titisan Cairan, Bernama News. Diperolehi dari http://kpdnkk.bernama.com/featuresBm.php?id=955073

Ju, L. C., Shahar, S., Yahya, H. M., Ching, T. S., Nor, N. S. M., Chuo, L. H., . . . Mukhsan, N. (2010). Tahap Pengetahuan Pemakanan dan Kesedaran Kesihatan di Kalangan Pesakit Diabetes Mellitus di Klinik Kesihatan, Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia. Sains Malaysiana, 39(3), 505 - 511.

Junus, L. (2013, 29 April). Keberkesanan media sosial, Utusan (Online). Diperolehi dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/Sains_&_Teknologi/20130429/st_02/Keberkesanan-media-sosial

Kadar pendermaan organ di Malaysia amat rendah. (2016, 4 Oktober). Kosmo (Online). Diperolehi dari http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2016&dt=1004&pub=Kosmo&sec=Terkini&pg=bt_26.htm

Kamal, R. M., Bakar, A. L. A., Abdullah, M. H. T., & Aminordin, A. (2013, 4 - 5 Jun). Kesan Komunikasi Visual Mesej Kesihatan Pada Kotak Rokok Ke Atas Perokok. Kertas kerja yang dibentangkan di International Conference on Social Science Research, Penang, Malaysia.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2003). Garis Panduan Perjalanan. (13 April ). http://www.infosihat.gov.my/infosihat/media/garis_panduan/S/pdf/04_panduanSARS_BM.pdf

Khir, M. R. B. M., Sajahan, M. S. B., Johari, N. R. B., & Jaafar, E. B. (2010). Kempen Sosial: Kajian Keberkesanan terhadap Kempen oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Daerah Kuala Muda, Kedah. Voice of Academia (VOA), 5(1), 97 - 113.

Lisa@Andi, H., Rahim, M. H. A., & Lyndon, N. (2015). Penerimaan Kempen Pendermaan Organ Dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia: Satu Kajian Pendapat Awam Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 11(8), 110-123.

Maarof, D. D. B., & Osman, M. N. (2013). Perkaitan Tahap Penerimaan Remaja Terhadap Kempen Tak Nak Merokok Dengan Kesan Kempen Tak Nak Merokok. Journal of Human Development and Communication, 2, 125 - 139.

Maarof, D. D. B., & Osman, M. N. B. (2013). Pengaruh Faktor Sosial Kesan Kempen Media Tak Nak Merokok Kementerian Kesihatan Malaysia Jurnal Komunikasi, 29(1).

Mahmud, M. H., & Siarap, K. H. (2013). Kempen Pencegahan H1N1: Kajian Tentang Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Penduduk Di Timur Laut Pulau Pinang. Jurnal Komunikasi, 29(1), 127 - 140.

Majlis AIDS Malaysia, & Yayasan AIDS Malaysia. (2017). Snapshot of HIV & AIDS in Malaysia 2015. Diperolehi 30 Mei, 2017, dari http://www.mac.org.my/v3/wp-content/uploads/2017/01/HIV-Overview_2015_Media_Brochure_A4_FA_26052016-web.pdf

Manan, Y. A. (2016, 07 Januari). Kanser Serviks Kanser Ketiga Paling Banyak Dihidapi Wanita Malaysia - Pakar, Bernama News. Diperolehi dari http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/ge/newsgeneral.php?id=1205158

Manimaran Krishnan, & Samsudin A Rahim. (2014). Hubungkait Komunikasi Kesihatan Dengan Kesan Hirarki Isu Kesihatan Terhadap Perubahan Amalan Gaya Hidup Sihat Jurnal Komunikasi, 30(1), 147 - 176.

MedlinePlus. (2016, 26 Ogos 2016). Organ Donation Diperolehi 07 Oktober, 2016, dari https://medlineplus.gov/organdonation.html

Mohamad, E. (2011). Strategies to Improve Health Communications for Breastfeeding: Examining the Relationship between Media Producers and News Sources in Malaysia. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 16(3), 1 - 12.

Mohamad, E., Haniff, N. A. M., Salleh, S. M., Ahmad, A. L., & Hashim, H. (2015). Media dan Literasi Kesihatan: Pemilihan Susu Tumbesaran Kanak-kanak Dalam Kalangan Ibu. Jurnal Komunikasi, 31(2), 83 - 97.

Msar, S. (2016, 3 April 2016). 19,000 hidap kanser, myMetro. Diperolehi dari http://www.hmetro.com.my/node/127562

Mutalib, Z. A. (2016, 16 Julai 2016). Kes denggi dijangka meningkat minggu depan, Berita Harian (Online). Diperolehi dari http://www.bharian.com.my/node/174191

National Cancer Institute. (2015, 9 Februari 2015). What is Cancer? . Diperolehi 06 Oktober, 2016, dari https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer

Osman, Z. B., & Adzharuddin, N. A. B. (2015). Pengaruh Visual dan Verbal Dalam Iklan Kempen Terhadap Emosi Journal of Education and Social Sciences, 2, 51 - 55.

Perpustakaan Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia. (2016). Influenza A (H1N1). Diperolehi 30 September 2016, dari http://library.eng.usm.my/englib/web%20resources/h1n1.html

Portal 1 KLIK. (2008). Kempen Pendermaan Organ. Diperolehi 07 Oktober 2016, dari http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/penafian/6503-pendermaan

Portal MyHEALTH Kementerian Kesihatan Malaysia. (2016a). Demam Denggi. Diperolehi 06 Oktober, 2016, dari http://denggi.myhealth.gov.my/isu-lain-test/

Portal MyHEALTH Kementerian Kesihatan Malaysia. (2016b). Kenali Infoline Berhenti Merokok. Diperolehi 07 September, 2016, dari http://taknak.myhealth.gov.my/how-to-make-the-exercise-as-a-daily-routine-2/

Portal Rasmi Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. (2014). Promosi Penyusuan Susu Ibu. Diperolehi 02 Oktober, 2016, dari http://nutrition.moh.gov.my/promosi-penyusuan-susu-ibu/

Potter, W. J. (2011). Conceptualizing Mass Media Effect. Journal of Communication, 61(5), 896 - 915.

Randolph, K. A., Whitaker, P., & Arellano, A. (2012). The unique effects of environmental strategies in health promotion campaigns: A review. Evaluation and Program Planning, 35, 344 - 353.

Saleh, A., Yang, Y.-H., Ghani, W. M. N. W. A., Abdullah, N., Doss, J. G., Navonil, R., . . . Cheong, S. C. (2012). Promoting Oral Cancer Awareness and Early Detection using a Mass Media Approach. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13, 1217 - 1224.

Samad, N. R. A. (2014). Peranan Media Dalam Melestarikan Kasih Sayang. http://eseminar.dbp.gov.my/wacanakeputeraansultan/kasihsayang.pdf

San, S. S., Ahmad, A. M., Hasan, H., & Shamshudeen, R. I. (2015). Pendedahan Media Terhadap Iklan Kanser Serviks. Jurnal Komunikasi, 31(2), 263-278.

San, S. S., Ahmad, A. M. t. Z., Hasan, H., & Shamshudeen, R. I. (2014). Faktor Pendorong Pencarian Maklumat Kanser Serviks Menerusi Komunikasi Interpersonal. Global Media Journal - Malaysian Edition, 4(1), 53 - 68.

Sannusi, S. N., & Siarap, K. (2014). Peranan Perhubungan Awam Dan Komunikasi Krisis: Kajian Terhadap Kementerian Kesihatan Malaysia Dalam Penanganan Wabak SARS. Journal of Social Sciences and Humanities, 9(2), 125 - 134.

Sazale, N. A., & Ghapar, M. F. A. (2017, 9 Mac 2017). Rokok faktor utama kematian di negara ini, Berita Harian (Online). Diperolehi dari http://www.bharian.com.my/node/257879

Sern, T. J., & Zanuddin, H. (2012a). Coverage of HIV/AIDS in Malaysia: A Case Study of The Star. Jurnal Komunikasi, 28(1), 151 - 169.

Sern, T. J., & Zanuddin, H. (2012b). Perception and social marketing of AIDS patients in Malaysian media: Insufficient agenda setting? Journal of Contemporary Eastern Asia, 11(1), 31 - 41.

Sern, T. J., & Zanuddin, H. (2015). Public Awareness of HIVAIDS: How Media Play A Role? The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 46(4), 669 - 679.

Sulaiman, D. D. L. H. (2016, 05 April). Beban penyakit diabetes, Utusan (Online). Diperolehi dari http://www.utusan.com.my/gaya-hidup/kesihatan/beban-penyakit-diabetes-1.208881

Tarmudi, S. H. (2015, 5 Ogos). Susu ibu pilihan terbaik, myMetro (Online) Diperolehi dari http://www.hmetro.com.my/node/68414

Tobacco Free Florida. (2015 ). Powerful Anti-Smoking Ad Campaigns Work. Diperolehi 25 September 2016, dari http://www.tobaccofreeflorida.com/powerfuladswork/

Wakefield, M. A., Loken, B., & Hornik, R. C. (2010). Use of mass media campaign to change health behavior. The Lancet, 376, 1261 - 1271.

Wilson, N., Grigg, M., Graham, L., & Cameron, G. (2005). The effectiveness of television advertising campaigns on generating calls to a national Quitline by Ma¯ori. Tobacco Control, 14(4), 284 - 286.

Witte, K., & Allen, M. (2000). A Meta-Analysis of Fear Appeals: Implications for Effective Public Health Campaigns. Health Education & Behavior, 27(5), 591 - 615.

Zawahir, S., Omar, M., Awang, R., Pharm.D., Yong, H.-H., Borland, R., . . . Hammond, D. (2013). Effectiveness of Antismoking Media Messages and Education Among Adolescents in Malaysia and Thailand: Findings From the International Tobacco Control Southeast Asia Project. Nicotine & Tobacco Research, 15(2), 482 - 491.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.