Media Baharu dan Institusi Raja di Malaysia: Kes Penghinaan Raja-raja di Media Sosial

Wan Amizah Wan Mahmud, Muhammad Adnan Pitchan

Abstract


Bagi negara demokrasi berparlimen dan Raja berperlembagaan seperti Malaysia, mengimbangi antara kawalan dan kebebasan media semakin sukar dengan kepesatan media baru, khususnya media sosial. Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas memberi kebebasan bercakap kepada semua warganegara tetapi terdapat sekatan yang perlu dipatuhi,  Isu penghinaan terhadap Raja-raja di media baru semakin berleluasa dan kajian ini bertujuan mengupas konsep kawalan dan kebebasan media baru berdasarkan 4 kes penghinaan raja-raja di laman blog, Twitter dan Facebook.  Kajian mendapati walaupun undang-undang sudah ditetapkan, namun masih terdapat segelintir rakyat yang menyalahi peraturan tersebut.  Kawalan seperti proses penguatkuasaan juga semakin sukar dan langkah meningkatkan kesedaran perlu ditingkatkan. Peraturan dan perundangan sedia ada masih belum mencukupi dan perlu dimantapkan sekiranya gejala menghina kedaulatan institusi Raja ini mahu dihapuskan.

Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz Bari. 2008. Perlembagaan Malaysia:Teori & Praktis. Shah Alam: Arah Publications.

Ahmad Sarji. 2003. Wawasan 2020 Malaysia: Memahami konsep, implikasi dan cabaran. Terj. Azwar Abd. Manan & Mohamad Abd Manaf. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Asiah Sarji. 1996. Pengaruh persekitaran politik dan sosiobudaya dalam perkembangan penyiaran radio di Malaya dari tahun 1920 – 1959. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asiah Sarji. 2002. Penyiaran dan pembangunan pemaparan nilai-nilai murni dan tidak murni melalui penyiaran: analisis teori. Seminar penyiaran dan masyarakat. Universiti Putra Malaysia, Serdang. 5 September.

http://utusan.adamantsys.com/utusan/Mahkamah/20130411/ma_02/Nizar-dakwa-tidak-tahu-Sultan-Johor-murka

http://www.bernama.com/bernama/v7/bm/po/newspolitics.php?id=952887

http://www.digitalnewsasia.com/sites/default/files/files_upload/PP%20v%20Rutinin%20Bin%20Suhaimin%20-%20s233.pdf

http://www.malaysiakini.com/news/169582

http://www.mscmalaysia.my/news/introducing-msc-malaysia-certified-solutions#bog7

https://twitter.com/mbnizar [28 Mei 2012]

Kent, K.E. 1975. Mass communication, information control and development: a general systems theory analysis. Tesis Ph.D. University of Minnesota, Amerika Syarikat.

Mafis Mohd Samuri. 2012. Penghakisan nilai agama melalui doktrin hak asasi manusia. http://www.muftiwp.gov.my/vl/doc/Doktrin_Hak_Asasi_Manusia.pdf.[26 April 2013].

Mohamed Sharil Tarmizi. 2013. http://www.skmm.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/ 130524_Hina_Sultan_Trengganu.pdf

MSC 2011. http://www.skmm.gov.my

Muhamad Adnan Pitchan. 2013. Kawalan dan Kebebasan dalam Sistem Internet: Analisis dari Sudut Cabaran Kerajaan dan Pembangunan Negara. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Simposium Antarabangsa Falsafah Islam pada 21 dan 22 Mei 2013 di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Penyata Parlimen, Dewan Negara 13 Disember 2001

Undang-undang Malaysia. Perlembagaan Persekutuan. http://www.kptg.gov.my/sites/default/files/article/ perlembagaanpersekutuan.pdf

Trading Economics 2012. http://www.tradingeconomics.com/malaysia/internet-users-wbdata.html

UNESCO. 1948. Universal declaration of human rights.

Wan Amizah Binti Wan Mahmud. 2008. Perkembangan dan pembangunan sistem dan dasar Penapisan filem di Malaysia. Tesis PhD. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Bangi. UKM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.