Perkembangan Undang-Undang PenaPisan Filem di malaysia 1924-1952

Dr Wan Amizah Wan Mahmu, Assoc. Prof. Dr. Faridah Ibrahim, Associate Professor Fuziah Kartini Hassa, Dr. Normah Mustaffa

Abstract


kertas ini membincangkan perkembangan undang-undang yang berkaitan kawalan dan penapisan filem di Malaya dari tahun 1924 hingga 1952. Undang-undang pertama yang memberi tumpuan khusus untuk kawalan dan penapisan kandungan filem digubal pada tahun 1924, iaitu melalui Ordinans Filem Sinematograf 1924. Selepas itu, beberapa pindaan dilakukan bagi memantapkan lagi dasar penapisan yang ada sehinggalah berlakunya Pendudukan Jepun pada 1942-1945. Selepas Jepun tewas dalam Perang Dunia Kedua, British kembali berkuasa. Bagaimanapun, selepas 28 tahun, akhirnya ordinans tersebut dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Penapisan Filem 1952.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528