MOTIF DAN KEKERAPAN PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI

Mohd Zaidi Mahmud, Bahiyah Omar

Abstract


Facebook merupakan laman sosial yang paling popular di Malaysia. Populariti Facebook terserlah terutama dalam kalangan remaja. Turut menerima tempias keghairahan remaja menggunakan Facebook adalah golongan pelajar universiti Kajian ini bertujuan untuk mengkaji motif pelajar universiti menggunakan Facebook dan perhubungan motif dengan kekerapan penggunaan laman sosial ini. Satu survei terhadap 400 orang pelajar Universiti Sains Malaysia telah dijalankan dan data kemudiannya dianalisa secara kuantitatif. Analisa Faktor menghasilkan lima motif – merasa hebat berteman, menghiburkan, mengekalkan hubungan, menyertai komuniti maya dan memcari maklumat – bagi penggunaan Facebook. Kajian ini juga menguji perhubungan di antara kelimalima motif ini dengan kekerapan penggunaan Facebook yang diukur mengikut jumlah kawan di dalam akaun Facebook dan jumlah jam penggunaan Facebook dalam seminggu. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat tiga motif – iaitu merasa hebat berteman, menghiburkan dan mencari maklumat – didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan kekerapan penggunaan Facebook. Manakala motif menghiburkan adalah faktor penyumbang dominan yang signifikan kepada model regresi pengggunaan facebook dalam kajian ini.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528