HUBUNGKAIT KOMUNIKASI KESIHATAN DENGAN KESAN HIRARKI ISU KESIHATAN TERHADAP PERUBAHAN AMALAN GAYA HIDUP SIHAT

Manimaran Krishnan, Samsudin A. Rahim

Abstract


Kajian ini  adalah mengenai perancangan  komunikasi kesihatan dan amalan gaya hidup sihat.  Tujuan utama kajian ini adalah untuk  meninjau apakah faktor-faktor  yang perlu diambilkira dalam perancangan komunikasi kesihatan untuk mengubah   amalan gaya hidup sihat .  Selaras dengan itu, objektif  kajian ini  adalah untuk melihat  hubungan antara beberapa faktor psiko-sosial dan komunikasi  yang berperanan untuk membawa perubahan dalam gaya hidup individu iaitu  membabitkan aktiviti fizikal dan pemakanan sihat. Satu kerangka model kajian yang dibina berasaskan gabungan Model Kepercayaan Kesihatan, Teori Tindakan Bersebab dan Teori Penglibatan Rendah telah digunakan.  Untuk mengumpul data, kaedah  tinjauan  telah digunakan dengan menemubual secara bersemuka seramai 290 orang responden berumur di antara 18 hingga 82 tahun.    Kajian  telah dijalankan di  7 kawasan  bandar dan luar bandar  iaitu   sekitar Kuala Lumpur (Sentul, Jinjang dan Bangsar), Selangor (Batang Berjuntai, Sungai Buloh dan  Bangi), Perak (Slim River, Tanjung Malim, dan Sitiawan) dan Putra Jaya.  Hasil kajian dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu saringan kesihatan asas dan  pengaruh  faktor psikososial serta  komunikasi  terhadap amalan kesihatan (aktiviti fizikal dan pemakanan sihat). Saringan kesihatan asas menunjukkan  majoriti  responden mempunyai petunjuk antropometri yang tidak normal terutamanya jisim indeks tubuh  dan kadar lemak badan yang berlebihan.  Berhubung amalan gaya hidup pula, majoriti responden berada dalam kategori yang  aktif  (79%) , manakala 76% responden tidak mengambil sayuran dan buahbuahan yang secukupnya.   Hasil kajian  memperlihatkan faktorfaktor komunikasi (penglibatan kesihatan, tindakan pencarian maklumat kesihatan  dan rujukan untuk bertindak) mempengaruhi responden ke arah perubahan kesihatan secara positif. Penglibatan kesihatan menunjukkan  hubungan yang signifikan terhadap tindakan pencarian maklumat kesihatan.  Sementara itu, tindakan pencarian maklumat kesihatan pula menunjukkan hubungan yang signifikan dengan faktor rujukan untuk bertindak . Faktor rujukan untuk bertindak pula menunjukkan  hubungan yang signifikan dengan niat  tingkahlaku iaitu kesungguhan responden untuk berubah (orientasi kesihatan). Kajian ini juga memperlihatkan bahawa faktor-faktor psiko-sosial (pengetahuan, sikap dan persepsi) bertindak sebagai keperluan awalan yang signifikan dalam mempengaruhi  penglibatan kesihatan dan lain-lain faktor komunikasi . Regrasi secara hirarki memperlihatkan  faktorfaktor psiko-sosial (pengetahuan, sikap dan persepsi) mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkahlaku pemakanan sihat. Sementara itu faktor penglibatan kesihatan dan sikap pula menunjukkan hubungan yang signifikan dengan aktiviti fizikal.  Kajian ini menjelaskan Model Perancangan Komunikasi Kesihatan tidak boleh mengabaikan isu-isu komunikasi (penglibatan kesihatan, tindakan pencarian makulmat kesihatan, rujukan untuk bertindak) dalam mempengaruhi niat tingkahlaku untuk perubahan yang positif . Sementara itu faktor psiko-sosial (pengetahuan, sikap dan persepsi) menjadi keperluan asas dalam mempengaruhi proses komunikasi untuk perubahan tingkalaku kesihatan. Kajian ini membuktikan bahawa penglibatan kesihatan yang tinggi ataupun rendah akan  menentukan kadar tindakan responden untuk mencari maklumat kesihatan.  Model perancangan komunikasi kesihatan ini mencadangkan agar tindakan pencarian maklumat kesihatan juga perlu memenuhi  kepenggunaan maklumat  tersebut mengikut kehendak  individu secara spesifik.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528