PENTERJEMAHAN GAYA BAHASA DARIPADA BAHASA INGGERIS KEPADA BAHASA MELAYU DALAM BARIS KEPALA IKLAN

Haslina Haroon

Abstract


Baris kepala dalam iklan berfungsi bukan sahaja untuk menyampaikan mesej tertentu tetapi juga untuk menarik perhatian pembaca. Oleh itu, baris kepala mestilah ditulis dengan cara yang dapat memenuhi kedua-dua fungsi ini. Dalam konteks negara berbilang bahasa seperti Malaysia, dapat dikatakan bahawa baris kepala yang diterjemahkan mesti berfungsi sama seperti baris kepala dalam teks asal dan seterusnya dapat menarik perhatian pembaca sasarannya. Dengan mengambil kira perkara ini, makalah ini bertujuan untuk menganalisis fungsi baris kepala dalam iklan bahasa Inggeris, menentukan unsur gaya bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut, meneliti cara baris kepala tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti kesan penggunaan prosedur terjemahan tersebut terhadap fungsi baris kepala dalam iklan. Analisis ini yang melibatkan enam set teks iklan bahasa Inggeris-bahasa Melayu mendapati bahawa baris kepala dalam iklan bahasa Inggeris mempunyai pelbagai fungsi dan menggunakan pelbagai unsur gaya bahasa. Analisis ini juga menunjukkan bahawa sesetengah baris kepala yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tidak menggunakan sebarang unsur gaya bahasa. Walau bagaimanapun, fungsi iklan tersebut masih dapat dikekalkan dalam terjemahan bahasa Melayu. Walaupun pengekalan fungsi ini merupakan satu aspek positif dalam proses pemindahan ke dalam satu bahasa yang lain, iklan dalam bahasa Melayu dirasakan akan menjadi lebih menarik jika ia turut menggunakan unsur gaya bahasa atau unsur retorik yang lain.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528