IMPAK MEDIA BAHARU TERHADAP SISTEM NILAI MASYARAKAT MELAYU DI MALAYSIA

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Muammar GhadDaffi Hanafiah

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem nilai masyarakat Melayu kini akibat perkembangan teknologi media baharu. Kajian ini menggunakan teori modenisasi untuk menjelaskan perubahan teknologi dan globalisasi yang memberi impak kepada sistem nilai Melayu. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan untuk mencari maklumat sekunder, tambahan itu kerja lapangan digunakan seperti pemerhatian ikut serta, pemerhatian dan temu bual bagi mengutip data mentah kajian yang bersesuaian. Hasil kajian mendapati sistem nilai Melayu mengalami impak teruk berbanding dengan sistem nilai Barat yang dianggap maju dan moden. Sehubungan itu, kajian ini berhasil mengangkat kepentingan sistem nilai Melayu sebagai jati diri masyarakat Melayu kini atau Melayu moden.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528