PENEROKAAN KESAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN VISUAL IMEJ DALAM KALANGAN PELAJAR CACAT PENDENGARAN

AIDAH ALIAS, NADZRI MOHD SHARIF, NOR FARIZA BAHARUDDIN, MEOR HASMADI MEOR HAMZAH, FARIHAN ZAHARI

Abstract


Penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti kesan dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar cacat pendengaran dengan menggunakan visual imej. Penyelidikan ini juga dijalankan untuk menganalisis model pengajaran yang sesuai dengan menggunakan imej dalam meningkatkan proses pembelajaran di kalangan pelajar cacat pendengaran. Kaedah kajian menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual mendalam dengan pelajar cacat pendengaran dan guru-guru. Dapatan kajian menunjukkan bahawa induksi adalah amalan semasa dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar cacat pendengaran dan kaedah yang sesuai untuk mengajar pelajar cacat pendengaran adalah dengan menggunakan imej dan pergerakan. Dalam erti kata lain dengan menggabungkan kedua-dua medium imej dan pergerakan, kajian ini mencadangkan medium terbaik adalah dengan menggunakan imej berturutan. Kajian ini menyimpulkan dan mencadangkan bahawa model imej berurutan adalah saluran yang disyorkan untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar cacat pendengaran.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528