Author Details

Wan Mohd Nowalid, Wan Aishah, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia,43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 9, No 1 (2017) - Articles
    PERANAN PENGURUS DALAM MEMBANGUNKAN KERJAYA PEKERJA DI INSTITUSI AGAMA ISLAM DI NEGERI SEMBILAN DAN KUALA LUMPUR: SATU ANALISIS KUALITATIF (Manager’s Role in Developing Employees’ Career in Islamic Institutional in Negeri Sembilan and Kuala Lumpur: A Qualitative Analysis)
    Abstract  PDF