Author Details

Ahmad Rufai, Saheed, Faculty of Education, University of Lagos, Akoka, Lagos, Nigeria

  • Vol 4, No 2 (2012) - Articles
    EMERGENT ISSUES IN HETERODOX ISLAM AMONG THE YORUBA OF NIGERIA (Masalah Berbangkit Dalam Islam Tulen Di Kalangan Kaum Yoruba Di Nigeria)
    Abstract  PDF
  • Vol 4, No 2 (2012) - Articles
    A FOREIGN FAITH IN A CHRISTIAN DOMAIN: THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF ISLAM AMONG THE IGBOS OF SOUTHEASTERN NIGERIA (Wujudnya Kepercayaan Asing Di Kalangan Golongan Kristian: Pembangunan Sejarah Islam Di Kalangan Kaum Igbo Di Tenggara Nigeria)
    Abstract  PDF