Author Details

Othman, Mohamad Khairi, College of Art and Science, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM, Sintok, Kedah, Malaysia

  • Vol 10, No 1 (2018) - Articles
    KAEDAH PENGAJARAN SUBJEK HIFZ AL-QUR’AN TERHADAP PELAJAR TAHFIZ DI MARSAH, JOHOR(The Teaching Method Pertaining to the Subject of Ḥifẓ al-Qur’an Towards Tahfiz Students’ in Marsah, Johor)
    Abstract  PDF