Author Details

KAWAMURA, Ai, Graduate School of Asia and African Studies, Kyoto University, Japan

  • Edisi Khas/ Special Edition (2017) - Articles
    COMPARISON OF MALAYSIA-DUBAI APPROACH FOR THE ISLAMIC DISPUTE RESOLUTION SYSTEM IN ISLAMIC FINANCE (Perbandinagan Pendekatan Malaysia-Dubai dalam Sistem Penyelesaian Semula Pertikaian bagi Kewangan Islam)
    Abstract  PDF