Author Details

Abdullah, Azizi, Jabatan Sains Komputer Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia