Author Details

Abdullah, Azizi, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • Vol 2 (2005): [JITM] - Articles
    Gradient Orientation Histogram Reengineering for Detecting the Skewness and Slantiness of Merong Mahawangsa Manuscript
    Abstract  PDF