Detecting Grammatical Errors in English Essays via Natural Language Processing

Nur Asma Mohd Razali @ Mohd Rozly, Nazlia Omar, Saadiyah Darus

Abstract


Pelajar yang memasuki pusat pengajian tinggi dijangkakan mempunyai kemahiran bahasa Inggeris yang baik untuk membolehkan mereka menyediakan tugasan kursus dan aktiviti akademik dalam bahasa Inggeris. Satu daripada tugasan ialah menulis esei. Analisis kesalahan tatabahasa ke atas empat ratus (400) esei pelajar ESL (English as a Second Language) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dijalankan dan hasil analisis menunjukkan ralat nahu (tenses) adalah ralat yang paling kerap dilakukan. Sebuah alat pengesanan ralat nahu dalam penulisan pelajar ESL diperlukan memandangkan alat yang sedia ada tidak dibangunkan khusus untuk pelajar ESL di Malaysia. Kertas ini bertujuan memperkenalkan teknik berasaskan heuristik dan peraturan untuk mengesan ralat nahu. Berasaskan heuristik dan peraturan ini, ATDEiTTM dibangunkan. ATDEiTTM diuji menggunakan 50 set data ujian (esei bahasa Inggeris). Keputusan yang dijana oleh ATDEiTTM dibandingkan dengan keputusan pakar bahasa. ATDEiTTM memperoleh 95% dapatan semula dan 76.2% kejituan. Ini menunjukkan bahawa pendekatan berasaskan heuristik dan peraturan membantu dalam proses mengesan ralat nahu dalam esei pelajar ESL secara automatik.

Keywords


Pengesanan ralat, pemeriksaan esei berbantukan komputer, heuristik, peraturan, kesalahan tatabahasa, esei ESL.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-2192

For any inquiry regarding our journal please contact our editorial board by email apjitm@ukm.edu.my