Item Analysis on the General Information in Academic Libraries' Websites

Nurul Rafidza Muhammad Rashid, Maznizah Mohd, Juhana Salim

Abstract


Kajian ini menganalisis dan mengenal pasti item-item maklumat umum yang terdapat dalam laman web perpustakaan akademik. Item maklumat umum dianalisis bertujuan memudahkan pelaksanaan penstrukturan kandungan untuk laman web perpustakaan akademik. Analisis ini menerangkan tentang perbezaan dan persamaan item-item yang terdapat dalam laman web perpustakaan akademik. Metodologi yang digunakan untuk menjalankan analisis ini adalah melalui cyber visit ke atas tujuh belas laman web perpustakaan akademik IPTA tempatan dan lima laman web perpustakaan akademik di Amerika Syarikat. Kajian ini menghasilkan satu set item maklumat umum yang dikenal pasti dan dapat dijadikan sebagai asas serta panduan untuk pembentukan kandungan maklumat umum laman web perpustakaan akademik IPTA.


Keywords


Perpustakaan digital; get laluan

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-2192

For any inquiry regarding our journal please contact our editorial board by email apjitm@ukm.edu.my