Vol 40, No 1 (1992)

AKADEMIKA 40

Table of Contents

Articles

MOHAMMAD HJ YUSUF (Universiti Kebangsaan Malaysia), RAJINI RAMLAN (Universiti Kebangsaan Malaysia)
PDF
NOR HASHIMAH HJ JALALUDDIN (Universiti Kebangsaan Malaysia, nhj7892@gmail.com)
PDF
FADILLAH MERICAN (Universiti Kebangsaan Malaysia)
PDF
NORAN FAUZIAH YAAKUB (Universiti Pertanian Malaysia), AHMAD MAHDZAN AYOB (Universiti Pertanian Malaysia), ABDUL RAHMAN AROFF (Universiti Pertanian Malaysia)
PDF
ZAHARANI AHMAD (Universiti Kebangsaan Malaysia, zaharani@ukm.my)
PDF
SHAHARUDIN AHMAD (Universiti Kebangsaan Malaysia, shah@ukm.my)
PDF