Author Details

Jaffar, Romlah, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 9 (2018) - Articles
    Pemilikan Keluarga dan Kualiti Pelaporan Kewangan: Pengaruh Kepakaran Kewangan dan Perundangan Jawatankuasa Audit
    Abstract  PDF