Author Details

Ismail, Azman, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 11 (2019) - Articles
    Perhubungan di Antara Komunikasi Tentang Ganjaran Berasaskan Prestasi, Keadilan Interaksi dan Komitmen Organisasi
    Abstract  PDF