Author Details

Mohd Amir, Amizawati, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 10 (2018) - Articles
    Faktor-Faktor Mempengaruhi Perlaksanaan Perakaunan Pengurusan Alam Sekitar dan Kesan ke atas Prestasi Syarikat Pembinaan di Malaysia
    Abstract  PDF  PDF
  • Vol 11 (2019) - Articles
    Tadbir Urus Baik dan Peranan Amalan Perakaunan Pengurusan: Tinjauan di Organisasi Pelancongan Negara
    Abstract  PDF