Author Details

Mohd Amir, Amizawati, Pusat Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor

  • Vol 8 (2017) - Articles
    Strategic Priorities of Malaysian Hotels: The Role of Management Control Bureaucracy
    Abstract  PDF